Csongrád Megyei Ezüst Hold Szociális Egyesület

Közösen a holnapért!

Tájékoztató
A CSONGRÁD MEGYEI EZÜST HOLD SZOCIÁLIS EGYESÜLET
új kiadványának megjelenéséről.
Szent Évi Lelki Zarándoklat
2016”
„Szent évi imádságok lelki zarándokoknak magyar és roma nyelven”
című kiadvány megjelenéséről örömmel tájékoztatjuk.
A kiadvány ingyenesen megrendelhető az alábbi címen:
6771 Szeged, Maros-torok u.20.
silvermoon1@freemail.hu
A kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia keretében valósul meg. Pályázati azonosító: NEM-KUL -16 -0276

emet_logo.jpg                 felzarkozasi_strategia_logo.jpg

tamogataskezelo_logo.jpg

A kiadvány:  

Szent Évi Lelki Zarándoklat

2016

borito.jpg

 

 

Szent évi imádságok lelki zarándokoknak magyar és roma nyelven

 

CSONGRÁD MEGYEI EZÜST HOLD SZOCIÁLIS EGYESÜLET
 

 1..jpg

„A Szűzanya, Mária, a Cigányok Királynője őrizzen meg benneteket útjaitokon, és legyen veletek mindenkor.”  
Szent II. János Pál pápa

 

Az irgalmasság Éve

Rendkívüli Szent Év 2016

 

2..jpgAz irgalmasság testi cselekedetei

 1. az éhezőknek ételt adni,
 2. a szomjazóknak italt adni,
 3. a szegényeket ruházni,
 4. az utasoknak szállást adni,
 5. a betegeket és
 6. a börtönben levőket látogatni,
 7. a halottakat eltemetni.

 

 Az irgalmasság lelki cselekedetei

 1. 3..jpga bűnösöket meginteni,
 2. a tudatlanokat tanítani,
 3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
 4. a szomorúakat vigasztalni,
 5. a bántalmakat békével tűrni,
 6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
 7. az élőkért és holtakért imádkozni

 

4..jpgSZENTMISE ÉNEKEI

 

Uram irgalmazz.

Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!
Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!

Raja jertjisar, Raja jertjisar,
Kristush gracijar, Kristush gracijar,
Raja jertjisar, Raja jertjisa

Szent vagy!


Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy!
Mindenség Ura Istene.
Dicsőséged betölti a Mennyet és a földet.

Hozsanna a Magasságban!
Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsanna a Magasságban!

 

Sunto san! Sunto san! Sunto san!
Sokodimasko Raja Del.
Tjo Ludyipo andre pherel o cheri haj e phuv, 

Hozhanna ando uchipo!
Baxhtaloj kon avel ande Rajesko anav.
Hozhanna ando uchipo!


Isten Báránya
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét!

 

Devlesko Bakro Tu les e lumake bezexa, jertisar amenge!

Devlesko Bakro Tu les e lumake bezexa, jertisar amenge!

Devlesko Bakro Tu les e lumake bezexa, de amen pacha!

                                                                   

 

 

Ima a Boldogasszonyhoz a harmadik évezred hajnalán

Édesanyánk, Te ismered a világ és az egyház reményeit és szenvedéseit. Állj valamennyi gyermeked mellett mindennapjaik megpróbáltatásaiban! Add, hogy közös fáradozásunk gyümölcseként a Világosság uralkodjék a Sötétség felett! Megváltásunk Hajnala, Rád bízzuk magunkat az új évezredben, hogy a Te vezetéseddel minden ember megtalálja az Utat, Krisztust, a Világ Világosságát, egyetlen Megváltónkat, aki az Atyával és Szentlélekkel együtt uralkodik mindörökké.  Amen                 II. János Pál Pápa

 

Mi Atyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

 

Mi Atyánk 

Amaro Dad, kon san ando rajo, 

te suntosardyol tyo anav;

te aveltar tyiro them;

te kerdyolpe tyiro kamipe, 

sar ando rajo, kade vi pe phuv.

Amaro sako dyesesko manro

de amenge adyes;

haj jertisar amare bezexa, 

sar vi ame jertisaras

kodalenge, kon amenge bezexaren;

haj na inger amen ande zumavjimata;

ba slobodisar amen kathar o Nasul.

 

Teréz anya:

Atyánk!

Itt vagyok szolgálatodra 

Atyánk! Itt vagyok szolgálatodra, 

a Te gyermeked, hogy rajtam keresztül folytasd szereteted munkáját a világban,- az által hogy Jézust adod nekem,- rajtam keresztül másoknak és az egész világnak.
Imádkozzunk egymásért, hogy Jézus szerethessen bennünk és általunk, azzal a szeretettel, mellyel az Atya szereti Őt. 
Ámen.
Teréz anya

 

Teréz anya imája az emberekért 

 

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket! 
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, mégis tegyél jót! 
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis  légy becsületes és nyílt!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!

 

HISZEK EGY ISTENBEN,

Mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. 
Ámen.

Hiszek egy Istenben

Pátyáv, káj ánd e jékh dél hi, o szákosájkerdo Dád, ko bárálgyász e cséri táj e phu,
száko sájdikimászke táj bisajdikimászke butya.
Táj ándrej lé Dévlészké korkoreszko Savo, o Krisztus Jézusi,o jékh Raj, ko káth o Dád kátár szákának kergyilyasz,Ko hi gyeszarpo kátár gyeszárimászte, csácso Dél kátár e csácse Devleszke,
ko kergyilyasz, táj náj bárávedo,
Ko hi le Dédéha jekh, likrimaszke, szákofélo kátár ávlyász,o pál ámende, pál lé mánusende, táj pál ámáre muntimászte ándár e csereszte tele uralyasz.
Táj mász lyász pe peszte kátár e Szunte Gyiheszte táj kátár e vuzsi Márijátá,táj mánus kergyilyasz, kász po trusulkárfinmárdinde pál ámende ánde Poncius Pilátuseszke trajoszte.Rebgyingyasz táj práhunde lész, táj oprustyilyászpo tritone gyeszeszte,szár hász ángláliszkirime pál lészte,opregyilyasz ándo o cséri táj bésel pe Dádeszke csácsirig,táj pálés ávlátár sztrafiméha te kriszikerel zsudentáj mulen taj lészké thémészké na aulá ágor.Táj ándréj i o Szunto Gyih, ámáro Ráj táj trájimászko ko katar e Dádeszke táj é Sávészté
ásztárgyol, kász le Dádéhá táj le Savéhá kétáne Pátyáv,
káj hi e jékh, szunti, katolikusi táj apostolámi kángéri, hi jékh bilopo pe dosenge jertyipeszte. 
Ázsukáráv le mulenge ustyipo, táj lé pálé ávimászko biagorengo trájo.

 

Boldog Ceferino, a vándorlók első szentje
  Könyörögj érettünk!
Boldog Ceferino, igazi cigány és igazi keresztény, a béke embere, békeszerző, mintaszerű férj, az Eukarisztia imádója, állhatatos az imádságban,

a Szűz Anya tisztelője, Szent Ferenc méltó követője, a cigány nép védőszentje, gyerekszerető tanító, a tisztes munkavégzés mintája, a testvér szenvedése iránt érzékeny, a szegények segítője, erős a megpróbáltatások között, hűséges barát, akit a hitért bebörtönöztek, aki megbocsátottál üldözőidnek, aki a hitért ontottad véredet, akinek élete példa a cigányok és minden keresztény számára

Romáktól gyűjtött kérések:

Add Urunk, hogy Boldog Ceferino közbenjárjon övéiért, és sugalld nekik, hogy a cigányok hogyan kövessék őt az úton. 
     Istenünk, hallgass meg minket! 
Boldog Ceferino, kísérj minket éberen szerető figyelmeddel! 
Te cigány vagy és nagyon közel vagy Istenhez. Segíts, hogy hozzád hasonlóan mi is, cigányok és nem cigányok, igazi keresztények legyünk.
       Istenünk, hallgass meg minket! 
Boldog Ceferino, kérjük Istenünket, 
hogy mindnyájan megértsük nagy bátorságodat, hiszen életedet adtad Istenért.
       Istenünk, hallgass meg minket! 
Boldog Ceferino járj közben értünk, kapjunk erőt, 
hogy folytatni tudjuk utunkat Isten felé.
       Istenünk, hallgass meg minket!

Ruva Farkas Pál – Himno

O Del o Sunto
pale Zhutija
anel amenge
e slobodija
E luma Cara
kaj vi ame sam
chi avla pale
amari robija
Avtar muro prhal
xutyil muro vast
vi gazho te san
jek san amenca.

Himnusz
Isten a Szentség
újra megsegít
a szabadságunk
nehogy elvegyék
A föld a Hazánk
ahol élünk
reméljük nem lesz
a szenvedésünk
Gyere jó testvér
fogd a kezem 
ha  fehér is vagy
egy vagy velem.

Vigyázz reánk, ó Mária

Mária Pócsi Ének

 

Losar pamende o Maria, le romenge krajiskinga.

Losar pamende o Maria, le romenge krajiskinga
Jézusamen opre vas dyas, zha ome paleste talo trusul.

Asarenca zhikaj zhuvas o Maria
le romenge krajiskinga.

Vigyázz reánk, ó Mária, cigányok édesanyja
Vigyázz reánk, ó Mária, cigányok édesanyja
Téged Jézus kiválasztott, követed őt a keresztig,
Maradj velünk életünkben, ó Mária
cigányok édesanyja. 

  

 Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)

Üdvözlégy Mária,

kegyelemmel teljes,

az Úr van teveled,

áldott vagy te

az asszonyok között,

és áldott a te méhednek

gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária,

Istennek szent Anyja,

imádkozzál érettünk,

bűnösökért, most és

halálunk óráján.

Ámen. 

 

Máriapócsi kegyhely rövid története

Máriapócs Európa hírű búcsújáró kegyhely és nemzeti zarándokhely. Kialakulásában alapvető szerepe volt a könnyezés csodájának, amely miatt az egykori fatemplom helyén megépítették a mai bazilikát.1696-ben liturgia közben egy  pócsi gazda látta, hogy az ikonosztáz Istenszülő képén Mária szeméből könnyek folynak, az arcvonásai fájdalmat tükröznek. A templomi gyülekezet is tudomást szerzett a csodás könnyezésről. A szomszédos falu plébánosa egy tiszt haldokló gyermekét emelte a képhez; a gyermek megérintette a képet és meggyógyult. A könnyező Mária-képet Bécsbe vitették, útközben is számos másolat készült a csodás képről. Egy ilyen másolat került az eredeti helyére Máriapócson is. A kép másodszor 1905. decemberében könnyezett, megszakításokkal szinte egy egész hónapon át. A könnyezés tényét egyházi és világi vegyes bizottság ellenőrizte és megállapította a könnyhullás valódiságát. 1948-ban XII. Pius pápa a máriapócsi kegytemplomot bazilika rangra emelte. 2005. december 3-án Dr. Erdő Péter bíboros kihirdette, hogy Máriapócs a Nemzet szentélye címet kapta.   

Ferenc Pápa gondolatai

"Hagyjuk, hogy Isten írja életünket, vagy mi akarjuk azt írni? A szelídségről van itt szó. Szelídek vagyunk Isten Szava iránt? Képesek vagyunk megtalálni Isten Szavát a mindennapi történésekben, vagy inkább a saját gondolataink tartanak fogva bennünket, és nem hagyjuk, hogy az Úr meglepetése beszéljen hozzánk?"

 „Isten soha nem fárad bele a visszafogadásba és a megbocsátásba, feltéve, hogy beismerjük, rászorulunk a megbocsátására.”

(Ferenc pápa)

 

Idézet Ferenc pápa beiktatási beszédéből:

„A szeretet és gyengédség tekintetével őrizni a teremtést, minden férfit és nőt, azt jelenti, hogy megnyitjuk a remény horizontját, a felhők között utat nyitunk, a fénynek és elhozzuk a remény melegét.”

 

Ferenc Pápa imája az irgalmasság rendkívüli Szent Évére

„Urunk Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat és szabadok leszünk.

Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz rabságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”

Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által mutatja meg.

Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és megdicsőült Uráé.

Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva, hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze, hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki. Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által, hogy az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.

Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön-örökké.

Ámen”

SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ

„Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, s mivel látom, hogy mindazt, amit Isten kegyelme bőséggel adott az élet előnyére és méltóságára…”

I. A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL

" A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen. Ez a katolikus hit.”

IX. AZ IMÁDSÁG MEGTARTÁSÁRÓL

"Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram."

„Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.”

X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS AZ IRGALMASSÁGRÓL, VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL „Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.”

ÉNEK  

O Del lashho shi - Az Isten oly jó

 

1.O Del lashho shi, O Del lashho shi

O Del lashho shi, Dal karing mande!

 

Az Isten oly jó, az Isten oly jó

Az Isten jó, az Isten jó hozzám!

2.Peske shaves das

Dal karing mange!

 

 A Fiát adta Isten jó hozzám!

 

 3.Mulas vash mange Dal karing mange!

 

Ő meghalt értem Isten jó hozzám!

 

 4.Voj ushtyilas

 

Dal karing mange!

 

 Ő fel is támadt

Isten jó hozzám!

 5.Avel vash mange

Dal karing mange!

 

Ő eljön értem

Isten jó hozzám!

 

6.Ingrel opre andre cheri

Dal karing mange!

 

Felvisz a mennybe

Isten jó hozzám!

 

7.Halleluja

Dal karing mange!

Ó halleluja

Isten jó hozzám!

Teréz anya gondolatai

 

"Éljünk kölcsönös szeretetben! Ne legyenek ezek csupán szavak, ültessük át a gyakorlatba, és családunkban akkor öröm terem majd. Mindenkiről jót mondjatok; derűt sugározzatok mindenkire, akivel csak találkoztok; soha, a legkisebb mértékben se sértsétek meg a szeretetet; ha valakit megbántanátok - legyen ez akárcsak egy gyermek -, nyomban kérjetek tőle bocsánatot; olvassatok, elmélkedjetek, beszéljetek a szeretetről, amit gyakorolnunk kell egymás iránt."

(Teréz anya)

Ima

 

Adj időt a gondolatnak 
Erőd forrása ez. 

Adj időt az imának 
A legnagyobb erő a Földön ez. 

Adj időt a mosolynak 
A lélek zenéje ez. 

Adj időt a játéknak 
Az örök ifjúság titka ez. 

Adj időt a szeretetnek 
s légy szeretett 
Isten adománya ez. 

Adj időt az adakozásnak 
Önzésre nem juthat idő. 

Adj időt az olvasásnak 
A bölcsesség kútja ez. 

Adj időt a barátságnak 
A boldogság útja ez. 

Adj időt a munkának 
A siker ára ez. 

Adj időt a szeretetnek 
A Mennyek kulcsa ez.

A csend gyümölcse az ima. 

Az ima gyümölcse a hit. 

A hit gyümölcse a szeretet. 

A szeretet gyümölcse a béke. 

Ámen.

 

Beás köszöntő

 

Jó reggelt, hej! Hála legyen, hogy megértük ezt a karácsonyt, hej!

Békével és egészséggel, jókedvvel, büszkeséggel és boldogsággal,

sok jóval, sok szerencsével.

Tőlem keveset, a Jóistentől többet.

A rossz illanjon el, mint a harmat, jöjjön a jó, mint a méhek!

Amennyi szalma van ennek a kunyhónak a tetején, annyi papírpénzt adjon

a Jóisten a kunyhótok földjére!


Bună gyiminyácá, măj! Hár sză fijé, kă-ny

 

ázsunsz krisjunu-sztá, măj!

 

Ku pácse sî ku szănătátye, sî ku voje sî ku

 

fálă sî ku bukurij, máj ku

 

mult biny, máj ku mult nurok.

 

Dă lá miny pucin, dă lá Dimizo máj mult.

 

Fugă rou, ká părou, vijé binyilye ká

 

nălbinyilye!

 

Kityé páj-ăsz pă kulyib-ászt dă

 

tyityije, átityé bánj dă pipáros sză vă gye

 

Dimizo ăn fákáz dă kulyibă!

 

Biblia Zsoltárok könyve 13. fejezet

1 Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.

2 Uram, meddig felejtkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem?

3 Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam?

4 Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra;

5 Hogy ne mondja ellenségem: meggyőztem őt; háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok.

6 Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!

(fordította: Károli Gáspár)

 

Oláhcigány köszöntő

Segített az Isten, hogy elérjük a karácsonyt. Érjük el még sok számos esztendőben erővel,

egészséggel, szerencsével, jókedvvel, békével, menyekkel, vőkkel, lovakkal, kocsikkal,

gyerekeitekkel együtt, népeitekkel együtt, a te jó embereiddel együtt. Ezüstön, aranyon járjatok. 
Legyetek egészségesek, szerencsések, soha ne legyetek betegek!

Zhutisardas o Del te resas o krechuno. Te resas les ande inke bute bershende

baxtyasa, zorasa, pachasa, vojasa, sastyimasa, boranca, shamutrenca, grastenca,

vurdonenca, tye shavorenca kethane, tye niponca kethane, haj tye lashe manushenca

kethane. Po rup po somnakaj te phiren. T´aven saste haj baxtale, chikana te na-ven nasvale!

 

Karácsonyi köszöntő

 

Máma, karácsony első napján

Jaj, de jó híreket hoztunk:

Ma született az Úr Jézus.

Az a Jézus olyan édes,

E világon kellemetes.

Én nem láttam szebb gyümölcsfát,

Mint Úr Jézus keresztfáját,

Mert az vízzel-vérrel virágozik, S szent

lelkével gyümölcsözik

Esik eső

Vajdasági cigány népdal

Esik eső, fúj a szél, a sátor beázik,
Benne kilenc kisrajkó majd agyonra fázik,
Én Istenem, jó Istene, tekints le a földre
Ezt a sok kis cigányrajkót vegyed kegyeidbe.

Adjál nékünk takarót, melegítse szívünk
Imádságunk száll az égre, csodát Tőled kérünk
Én Istenem, jó Istenem, kéményünk beázik
Karácsonykor a sok cigány boldogságra vágyik.

Kérünk téged, kis Jézus, jer le ide hozzánk
Adunk néked friss kalácsot, hozzá finom sonkát

Én Istenem, jó Istenem, nézzed ünnepünket, 
Örvendezünk, vígadunk, az Úr szeret minket.

 

 

“Ossz szeretetet, bárhová mész:  

Legfőképpen a saját házadban… ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten jóságának élő kifejeződése; jóság ragyogjon a szemeidben, a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban”

(Teréz anya)

Teréz anya: Öröm 

Az öröm imádság, az öröm erő. Az öröm háló, amellyel lelkeket foghatunk. Isten szereti az örvendező imádságot. 
A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk: ha dolgunkat örömmel tesszük.

A szerető szív vidám szív. 
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek; hogy miattuk elfelejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak. 
Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a mennyországba, de hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben, s minden pillanatban boldogságban részesüljünk.

Ez azt jelenti: szeressünk úgy, ahogyan ő szeret, segítsünk, ahogyan ő segít, adjunk, ahogyan ő ad, szolgáljunk, ahogy ő szolgál, mentsük meg az embert, 
ahogyan ő megment minket, huszonnégy órán át vele legyünk, és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük

 

Cigány népdal

Rossz út jobbra

Jek dromoro, duj dromora,

O trito si svunto vorba.

Kaj men tolpe muro tra jo

Ande kado trajo pharo.

 

Rossz út jobbra, rossz út balra,

Harmadik se visz a jóra.

Szegény fejem mit csináljon?

Nincs helyem a nagy világon.

 

Ke kor le Devles arakhel,

Kodo aba pacha kamel.

Muro Raj Del tu av manca,

Te shaj avav la loshasza.

 

De ki az Istent szereti,

Az a békét mind megleli.

Én Istenem, te légy velem,

Hogy az életem boldog legyen.

 

Feldolgozta: Berkesi Sándor

Szöveg: Choli Daróczi József

Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre.

 „Földi zarándoklásunk során a Szentlélek az, aki a legközelebb van hozzánk, aki megszentel minket. A Szentlélek Isten Szava, hangja bennünk, szól hozzánk a lelkiismeretünk által.”

„A nehézségek, amelyeket az ember akarva-akaratlanul átél, Isten karjai közé vezetik. Olyan jó megpihenni az Ő karjaiban. Jó dolog megtapasztalni, hogy az Úr, aki az eget és földet teremtette, újból és újból megoldást is tud adni a feladathoz, amelyre elhívott.” (részlet)

 

Sík Sándor

Egy karéj fekete kenyeret

„Egy karéj fekete kenyeret

Szelnék elétek emberek.

Valamit adnék, Valami meleget mutatnék:

Egy ember föltakart szivét. […]

Embernek ember szel itt kenyeret.

Kis szürke morzsák, kenyérszín szavak,

Csak menjetek, Ne kérdezzetek, csak feleljetek!

Ne nézzétek, kit, csak öleljetek!

Ki tudja, szív még hány akad,

Aki megrezzen a testvéri szóra,

S egy félénk visszhang benne fölfakad,

És ráébred az örökkévalóra…” (részlet)

 

Sík Sándor

Ember

Embernek lenni! 
Csak-embernek, semmi egyébnek, 
„De annak egésznek, épnek, 
Föld-szülte földnek 
És Isten-lehelte szépnek!

Lerázom magamról a port, 
Amit a századok ajka rámlehelt, 
Ledobom a palástot, 
Amit a Hivatal rámtekert, 
És az apostol köntösét is szétnyitom, 
Amit szent ujjak fűztek össze vállamon: 
Nézzétek, itt vagyok.

Lepletlenül, akár egy fiatal fűz a márciusi szélben, 
Amit a földanya megformált a mélyben, 
Amint elgondolt az Isten öröktől való villanatában, 
Fogantatásom titokzatos pillanatában: 
Én, ember, egy a millióból…” (részlet)

 

Rostás Farkas György : 

Krechunengo - Karácsonykor                                                                                                                                                          

Karácsonykor

 

Karácsony van, víg a lélek

öröm az ember szívének.

Jó apánk is eljött hozzánk

Szívét öröm járja most át.

 

Szép meséket regél nékünk

Rég volt cigány nemzetségrül.

Elmondja, hogy mi volt, hogy volt

Cigányoknál karácsonykor.

 

Sokan gyűltek akkor egybe,

Mind, hogy Jézust ünnepelje.

Vígan voltak mind egymással,

Mint az atya jó fiával.

 

A putrikból mind eljöttek,

Népesen telt el az ünnep

Nótáikat dalolgatták

Mi bánat volt – elmúlatták.

  

Káposztát ettek, bort ittak,
Egymás bőségére ittak.
Még a kutya is húst evett,
S aki élt az mind ünnepelt.

Nagy nap volt a karácsonyest
A Jézuska megszületett.
Megtisztelték a cigányok - 
Legyen a karácsony áldott.

Mióta a Jézus itt járt,
A cigányé a boldogság - 
Érjenek meg a cigányok
Nagyon sok boldog karácsonyt! 

 

Krechunengo

 

Krechuno si, loshshal o dyi
Muro ilo vojasa si.
Vi muro dad amenca si, 
Barol amenca lesko dyi.

 

Paramicha del amenge, 
Pal butya le dulmutance.
So sas dulmut krechunenca,
Kodole bute Romenca.

But zhene sas jekhavreste,
O baro dyes denas opre.
Von losshanas jekhavreske,
E bute lashe phralenge.

Sakon zhanas jekhavreste,
Le nyamura sas kethane.
Gilyabenas jekhavreste,
E brige sa bristeldyile.

 

Shax kiravnas haj mol penas,
Sakones von patyivinas.
Vi le zhukela mas xanas,
Kana lende krechuno sas.

O krechuno baro dyes sas
O Deloro rakhadyilas.
Le Rom patyivipe denas,
O krechuno voja anlas.

Desar o del rakhadyilas,
Le romengi voja kerdas.
Te trajin but bersh pachasa,
Pharilanes jerkhavresa.

(Rostás Farkas György)

 

 

 

„Gyengén, betegen is erős az erős!"

 

 „Igazán szomorú dolog, hogy olyan nagyra vagyunk egyes dolgokkal, amiket, Uram, teérted teszünk. Holott jobb volna oda sem figyelni rájuk, ha mégoly nagy számmal volnának is! Boldogok azok, akik nagy tetteket vihetnek végbe a Te dicsőségedre! Ó, Uram! Tégy engem képessé valami jóra, ha már annyira szeretsz!”                (Avilai Szent Teréz)

 

 Az élet himnusza

  

„Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed”

(Teréz anya)

 

 

TERÉZ ANYA:

A REMÉNYSÉG IMÁJA 

URAM! 
VEZESS ENGEM A HALÁLBÓL AZ ÉLETRE, 
A HAZUGSÁGBÓL AZ IGAZSÁGRA! 
VEZESS ENGEM A KÉTSÉGBEESÉSBŐL A REMÉNYSÉGRE, 
A FÉLELEMBŐL A BIZALOMRA! 
VEZESS ENGEM A GYŰLÖLETBŐL A SZERETETRE, 
A HÁBORÚBÓL A BÉKÉBE! 
ENGEDD, HOGY BÉKE TÖLTSE BE A SZIVEINKET, 
A MI VILÁGUNKAT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉGET! 

BÉKE, BÉKE, BÉKE! AMEN

 Szent II. János Pál Pápa Áldása.

Kedves Testvéreim! A keresztény hit rendkívüli kincs, és az evangélium arra szólít fel, hogy ennek mindent alá kell rendelni. Arra kötelez benneteket is, hogy a társadalom kovásza legyetek, és ily módon váljatok a reménység építőivé.

A Megváltó Krisztus, életetek középpontja, veletek van! Ebben segítsen benneteket a Magyarok Nagyasszonya, a győri Könnyező Szűz anya, Szent László király, a kassai szent vértanúk és az összes magyar szent közben járása. Bátorítson apostoli elkötelezettségetekben. Isten Szolgája, Apor Vilmos püspök felemelő és bátor példája. Áldásom legyen mindnyájatokkal.  Ámen!

„Mária lelkületével gondolkodjunk el mindennapjaink valóságáról, közösségeink helyzetéről ebben a különleges történelmi pillanatban. Mária, az isteni Fiát karjába ölelő édesanya járjon közbe a nemzet megújulásáért, a társadalom és a családi élet megszilárdulásáért, ami „az emberiség egyik legértékesebb java”.

 

„Mária vezérelje a családokat, hogy Krisztusra, minden emberi lét középpontjára építsék családi életük hűségét és szilárdságát. Mária segítsen nekik, hogy a szeretet vezesse őket sajátos küldetésükre a világban és az egyházban.”

„Isten, aki a szeretet, saját hasonlatosságára teremtette az embert, és belevéste lényébe a szeretet benső vágyát, minden emberi lény alapvető és veleszületett hivatását, Az a szeretet azonban, amelyről az Üdvözítő beszél, nem e világból való.

A keresztények szeretete megnyílik mások felé, saját részeként elfogadja a másikat; önzetlenül, mit sem várva a másiknak ajándékozza magát, és segíti abban, hogy egészen megvalósíthassa önmagát.
Nem így szereti-e Krisztus is Egyházát? Vajon nem ajándékozta-e magát oda teljesen, hogy szentté tegye? A családban, a keresztény házasságon keresztül, a házastársak akkor valósítják meg küldetésüket a szeretetre, ha annak mindig friss erejét Krisztus szívének kiapadhatatlan forrásából mentik. Az alázatos názáreti család példáját követve növekednek napról napra mások szolgálatán és befogadásán keresztül. Tőlük tanulják meg az egyszerű és termékeny élet titkát, amely mindig figyelmes az emberiség nagy elvárásaira és távlataira. Ámen.”

(Szent II. János Pál pápa)

 

Pharrajmos, a Roma Holokauszt emlékére.

„A holokauszt áldozatainak szenvedését, gyötrelmeit, könnyeit soha nem szabad elfelejteni.” (Ferenc pápa)

„A történelem megtanított minket arra,

hogy minden diktatúra legelőször a

személyes szabadságot és az emberi

méltóságot veszi célba. Miként

megtanultuk azt is, hogy a szabadságjogok

korlátozása, az emberi méltóság

semmibevétele, a kollektív bűnösség

elvének kimondása és alkalmazása, a

történelem leggyilkosabb gyúanyagát

képes létrehozni.”

(Áder János Köztársasági elnök)

„Az ember által egy másik ember ellen elkövetett erőszak ellentmond minden vallásnak, amely méltó erre a névre. "Az élet szent! Testvéreinket tisztelni kell származástól és vallási hovatartozásától függetlenül"

 „A háborúkat, erőszakot és igazságtalanságot a "béke, megbékélés, megbocsátás logikájának kell helyettesítenie."  (Ferenc pápa)

 

Cigány Himnusz

Opre Roma (Lovari nyelven)

Gelem, gelem, lungone dromenca
Maladilem baxtale Romenca
Ah, Romale, kathar tume aven,
le caxrenca, baxtale dromenca?

/: Aj, Romale, aj, Čhavale! : /

Vi man sas ek bari familija,
Mudardasle e kali legija.
Athe vrema, uštyi rom akana,
Te xutrasa, maj mišto keresa!
Aven manca sa lumake Roma,
Thaj putras le romane droma!

/: Aj, Romale, aj, Čhavale! :/

 

Mentem, mentem végtelen utakra,
találkoztam boldog cigányokkal.
Hej cigányok, honnan merről jöttök,
mely országból, milyen szerencsével.

/: Hej cigányok! Hej testvérek! :/

Volt nekem is rég egy nagy családom,
legyilkolták fekete légiók.
Menjünk együtt világ cigányai,
nyissuk meg a cigányok útjait.
Ébredjetek, keljetek testvérek,
együtt leszünk és együtt lesz erőnk.

/: Hej cigányok! Hej testvérek! :/ 

(Jarko Jovanovics)
1971-től hivatalos cigány himnusz 

 

Zelenoj o vesh...

 

Zeleno vesh, zeleno plaj,
amari bax, avel thaj zhal,
gindongo buss ando mas del
andej luma buzhanglipej.

Intrego luma dushmanoj,
sako rom sar chor nashadoj,
chi chordam jekh karfin numa,
andaj Jezusheski palma.

Devla zhutin pe amende,
na de mila pe romende,
amaja dan thaj vi mardan,
nashadeske amen shutan.
(Boldas les: Nagy Gusztáv)

  

Zöld az erdő, zöld a hegy is.
   A szerencse jön is, megy is.
   Gondok kése húsunkba vág.
   Képmutató lett a világ.

Egész világ ellenségünk.
Űzött tolvajokként élünk.
Nem loptunk mi csak egy szöget
Krisztus vérző tenyeréből.

Isten, könyörülj meg nékünk.
Ne szenvedjen tovább népünk.
Megátkoztál, meg is vertél
Örök csavargóvá tettél.

(Szöveg: Bari Károly műfordítása cigánynyelvről)

 

 

Felhasznált irodalom

A kötetben felhasznált irodalmi művek, versek, idézetek.

1.Szent II. János Pál pápa: Vatikáni mise 2011.(1.o,7. o.)

Győri pápai látogatási mise 2006. (52. o.)

„Átlépni a reménység küszöbén”Alexandra kiadó (1.o.-7-o.)

„Emlékezés és azonosság” Európa kiadó (52-54.o)

2. Biblia:  Libri kiadó (8, 12, 18, 35. o.)

3. Szent Teréz anya: „Jöjj légy világosságom” Libri kiadó (10-11.o,) Mother Theresa: „In my own words” 1996 (30-32, 39-40, 50-51.o.)

4.www.magyarszentek.piar.hu: Szentév 2016.(2-3, 22-23.o.)

5.Váci Egyházmegye Cigánypasztorációs Iroda (4-6,9,13-15,17. o.)

6.www.ceferinohaz.hu: (28-29, 33-34,36, 58-61.o)

7.SzentIstván Király Intelmei és Törvényei Corvina kiadó (24-27.o.)

8. Ruva Farkas Pál: Országos Idegennyelvű Könyvtár Budapest (16. o.)

9. Berkesi Sándor – Choli Daróczi József: www.ceferinohaz.hu (41.o.)

10. Rostás Farkas György: Kethano Drom Roma Magazin XV /4 (45-48.o.)

11.Cigány népdalok: Kethano Drom Roma Magazin XV /4 (37-38.o.)

12. Ferenc pápa: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kiadása (21, 55-57.o) Római zsinagóga 2016. 02.17. (20.o.)

13.Sík Sándor: „Fekete kenyér” Magyar Katolikus Írók sorozat (Révai Nyomda Budapest,1931) (43-44.o.)

15. Áder János: „Roma Holokauszt Emléknap 2014.08.03. (56.o.)

16.Böjte Csaba:”Ablak a végtelenre” Helikon kiadó 2011.

17. Wikipédia enciklopédia: (19. o., 49.o.)

Képek

 

1.Rembrandt:A tékozló fiú hazaérkezése www.magayarszentek.piar.hu (2.o.)

2. Teréz anya: Népszabadság 2003. (10.o.), Internet: (30., 39. 51. o). „Jöjj világosságom” Libri kiadó (31.,.37.o.)

3. www-ceferinohaz.hu. (14.o.)

4. Szent István bazilika Budapest (18. 24.o.)

5.Szentképek:Internet (3, 4, 7, 8.,16, 21.26.28.33.o.)

6. Ferenc pápa Internet (20.o.)

7. Országház Budapest: Koronázási ékszerek (25.o.)

8. Képek: Internet (42.49. 51. 55. 57. o.)

9. George Weigel:”Witness to Hope” The biography of Pope

John Paul II. New York (52.o.)
 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 4
Heti: 7
Havi: 60
Össz.: 3 192

Látogatottság növelés
Oldal: Kiadványaink 2016.
Csongrád Megyei Ezüst Hold Szociális Egyesület - © 2008 - 2018 - ezustholdegysulet.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »